Start Om Heurlins Processer Logistik Miljö Kvalitet & Säkerhet Kontakt Kunder Aktuellt Gröna Stolpen
Miljö Kvalitet Säkerhet Download
Miljöpolicy

Heurlins Lackering AB skall förebygga och minska verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Gällande miljölagstiftning skall följas. Verksamheten skall sätta tydliga miljömål som följs upp årligen. Kundkrav och andra intressentkrav skall identifieras och följas. Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall kraven överträffas.

Vi skall minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror och förebygga förorening av luft, vatten och mark. Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet.

Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters och ständigt förbättra vårt löpande miljöarbete.
Heurlins Lackering AB Birger Svenssons väg 18 432 40 Varberg +46-(0)340-19050 info@heurlins.se
Wiiks WebByrå