Start Om Heurlins Processer Logistik Miljö Kvalitet & Säkerhet Kontakt Kunder Aktuellt Gröna Stolpen
Miljö Kvalitet Säkerhet Download
Miljö

Att arbeta strukturerat och medvetet med miljö är idag en självklarhet för oss.

Vi vill leva upp till de krav som kunder, myndigheter och övriga samhället ställer.

Men framför allt bottnar vårt miljöarbete i vår egen vision om hur ett modernt producerande företag ska driva produktion och samtidigt minimera den inverkan det får på den omgivande miljön.

Vi är i vår bransch en av få som inte belastar yttre recipient med process avloppsvatten över huvud taget, allt vatten renas och återvinns. Till detta använder vi indunstar teknik.

Vi styr våra ventialtion system med EXOflex där får vi full Energiuppföljning och optimerar användandet av tillförd Energi i våra processer.

Certifikat ISO 14001
Finns att ladda ner under Download


Granne
Vi tänker även på närboende i vårt miljöarbete.


Heurlins Lackering AB Birger Svenssons väg 18 432 40 Varberg +46-(0)340-19050 info@heurlins.se
Wiiks WebByrå