Start Om Heurlins Processer Logistik Miljö Kvalitet & Säkerhet Kontakt Kunder Aktuellt Gröna Stolpen
Miljö Kvalitet Säkerhet Download
Kvalitetspolicy

Heurlins Lackering AB skall vara den bästa leverantören av förbehandlat och lackerat gods till våra kunder.

Med modern teknologi och hög effektivitet skall vi säkerställa snabba leveranstider och konkurrenskraftiga priser. Vi skall ha höga krav på rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet.

Vi skall av marknaden uppfattas som den leverantör som har den bästa servicen och bästa samarbetsviljan.

Detta skall åstadkommas genom att:
• Ständigt arbeta med att effektivisera och förbättra våra processer
• Säkerställa att vi efterlever gällande lagstiftning och andra föreskrifter
• Med intern lyhördhet, kommunikation samt rätt fokus och engagemang sträva mot hög medarbetarnöjdhet och låg sjukfrånvaro.
• Alltid anstränga oss för att leverera noll fel
• Genomföra kompetenshöjande åtgärder för att öka medarbetarnas kunskaper och engagemang
Heurlins Lackering AB Birger Svenssons väg 18 432 40 Varberg +46-(0)340-19050 info@heurlins.se
Wiiks WebByrå